Agora Club Kennemerland 13

Charterdatum : 2 juli 2022

Clubavond : 2e donderdag van de maand

Wij zijn Agora Club Kennemerland e.o.. We staan hier op de Grote Markt van Haarlem met op de achtergrond de oude BAVO kerk. Grappig genoeg staat BAVO ook voor onze kernwaarden: Betrokkenheid, Authenticiteit, Verbinden en Ontmoeten. De foto werd genomen vlak voor onze officiële oprichting in juli 2022. We waren toen met negen dames en
hopen de komende tijd door te groeien.
Iedere tweede donderdag van de maand komen wij ’s avonds bij elkaar, meestal bij iemand van ons thuis voor een gezellige borrel of diner met vergadering. Af en toe maken we er een uitje van, soms een toneelstuk en uiteraard sluiten we het kalenderjaar af met een prachtig kerstdiner. In de zomermaanden houden we reces, maar vinden we het vaak toch gezellig om elkaar te zien. We zijn kortom een jonge en hechte club. Het leuke van onze club is dat we helemaal zelf bepalen welke activiteiten, tradities en welk goed doel we willen ontwikkelen/steunen.

2022 - 2023

Bestuur 

Voorzitter: Tamara Laurey

Secretaris/penningmeester:

Annemarieke Geheniau