Vriendschap en Tolerantie

Agora Club Nederland is een service club voor vrouwen vanaf 42 jaar, waarbij het accent ligt op het bevorderen van onderling contact en vriendschap tussen vrouwen wereldwijd.

Naast vriendschap en service zetten wij ons graag in voor goede doelen door het inzamelen van geld of door het verrichten van vrijwilligerswerk.

Organisatie

Een plaatselijke club bestaat gemiddeld uit 15 tot 20 leden, die maandelijks bij elkaar komen. Uit hun midden wordt een bestuur gekozen, bestaande uit de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Een nieuwe club moet bij de charter minimaal 7 leden hebben.

Daarnaast is er een landelijk bestuur, waarin vertegenwoordigers uit de regionale clubs zitting hebben. Agora Club Nederland verdeelt haar taken over 5 bestuursleden, in de functies van voorzitter, vice-voorzitter, secretaris, penningmeester en past-voorzitter. Jaarlijks worden de leden tijdens een Algemene Ledenvergadering geïnformeerd over het te voeren beleid, nieuwe projecten en financiën.

Agora Club Nederland is onderdeel van Agora Club International. Jaarlijks vindt de Annual General Meeting (AGM) plaats. Dit is de internationale jaarvergadering die door één van de aangesloten landen wordt georganiseerd.  

Ook lid worden of interesse om een plaatselijke club op te richten? Mail of bel onze secretaris. Of vul het Contact formulier in.

Historie

In 1986 stonden in Frankrijk een aantal oud-leden van Ladies’ Circle aan de wieg van Agora. In Straatsburg kwam in 1996 Agora Club International tot stand.

In Nederland is Agora sinds 1993 actief. Groningen beet de spits af, gevolgd door Eindhoven, Noordwijk e.o.,Venlo ad Mosam, Voorne-Putten e.o.,Twente , De Kempen, de Gelderse Vallei, Kennemerland, Súd East Fryslân, Zeeuws Vlaanderen en Aan de Roer.
Agora Club Nederland is in 1997 formeel opgericht. 

Doelstelling: Het bevorderen van vriendschap tussen vrouwen nationaal en internationaal en het uitwisselen van ervaring op sociaal en maatschappelijk gebied.

Side by Side / Round Table family

Op internationaal niveau wordt de samenwerking tussen de diverse clubs, behorende bij de tafel familie, geïntensiveerd.

In 2006 ondertekenden Ladies` Circle International (LCI) & Round Table International (RTI) een Memorandum of Understanding tussen de twee clubs om een nauwere relatie aan te moedigen en elkaar te helpen. Aangeduid als de ‘Side by Side’ (SBS).

Ook op nationaal niveau nemen wij hier aan deel.
Ladies` Circle Nederland,  Agora Club NederlandDe Nederlandsche Tafelronde 41-Club Nederland proberen elkaar te versterken door samen dingen te organiseren en te leren van elkaar.

Agora Club International

Agora Club International is een club voor vrouwen vanaf de leeftijd van 42 jaar (voor niet oudleden van de Ladies´ Circle) of 45 jaar (oudleden Ladies´ Circle) en ouder met verschillende beroepen, hobby’s en interesses. 

Agora Club International is vertegenwoordigd in 23 landen wereldwijd. Agora Club International werkt respectvol samen met Ladies´Circle, Round Table en 41 Club International.  

Bij internationale vergaderingen is Engels de spreektaal. 

Het motto voor 2023/2024 is Move it!

Het internationaal service project voor 2021-2023 is `keep a girl child in school´

Het blad van een Ginkgo Biloba boom (Japanse notenboom} met daaromheen het zonnewiel als teken van creatieve kracht en levensenergie. De Ginkgo Biloba is het symbool voor onveranderlijkheid, hoop, liefde, toverkracht, tijdloosheid en een lang leven.