Agora Club Sud East Fryslan 14

Charterdatum : 10 september 2022

Clubavond : woensdag/vrijdag

Agora Club 14 Súd East Fryslân heeft op vrijdag 18 september 2020 haar eerste bijeenkomst gehouden. Vanwege corona liet de charter even op zich wachten, maar op zaterdag 10 september 2022 was het dan zover. Tijdens een fantastische bijeenkomst in Museum
DR8888 is Agora Club 14 Súd East Fryslân officieel opgericht.
Deze club bestaat momenteel uit tien leden, afkomstig uit de gemeenten Smallingerland, Opsterland en Ooststellingwerf. Ook leden uit Weststellingwerf en Heerenveen zijn welkom.
AC 14 wil in de toekomst uitbreiden naar een ledenaantal van ongeveer veertien.
De maandelijkse bijeenkomsten zijn op woensdag- of vrijdagavond.
Eerste goede doel waar AC 14 zich op richt is de Blooming Bakery van Fier in Leeuwarden.
Motto van de huidige voorzitter Alien Dijkstra is ‘Moetsje, ferbine en ferrykje’ (ontmoeten, verbinden en verrijken).
Bereikbaar via agoraclub14@gmail.com

2023-2024

Motto: “Vier het leven”

Bestuur 

Voorzitter: Anita Boel

Secretaris: Annelore Heitkamp

Penningmeester: Renate-Joyce de Jager

Vice-voorzitter: Emmy Strijker