Agora Club Eindhoven 2

Charterdatum :  31 mei 1997

Clubavond : 2e woensdag van de maand

Onze bijeenkomsten vinden iedere 2e woensdag van de maand plaats bij iemand thuis of op onze vaste locatie “Het Koetshuis” in Nuenen.
Wij zijn met 19 leden en wonen in of in de omgeving van Eindhoven, met nog altijd een meerderheid in het dorp Nuenen.
Om de 5 jaar vieren we ons lustrum met een leuk reisje maar met het klimmen der jaren hebben we besloten om vaker iets te vieren. Na 25 jaar zijn we nog altijd actief met leuke serviceprojecten, niet altijd heel spectaculair, maar we proberen wel elk jaar iets moois te realiseren zowel in onze regio als ver daar buiten.
Onze avonden worden gevuld met interessante sprekers of we bezoeken een theater voorstelling en sluiten ons jaar meestal af met een barbecue met partners.

2023 - 2024

Bestuur

Voorzitter: Marianne Baijens

Vice-voorzitter: Els Kin

Secretaris: Cobi Loeffen

Penningmeester: Carla Swinkels