Agora Club Twente 9

Charterdatum : 4 november 2017

Clubavond : 3e donderdag van de maand

logo-twente
MEMORIES YOU WANT TO HAVE LATER YOU HAVE TO MAKE NOW

Een Agoradag met een gouden randje, zo kijken we terug op 4 november 2017, de charter van AgoraClub Twente 9. Een Agoraclub waarbij we aandacht hebben voor elkaar en onze omgeving, onze verschillende talenten inzetten en in verbinding zijn met elkaar. We vieren dit jaar ons 1e
lustrum, kijken terug op de mooie momenten van vriendschap en gezamenlijke activiteiten en kijken uit naar
alle mooie herinneringen die nog gemaakt gaan worden.
 
Agora Club Twente 9

2022 - 2023

Motto: Make it a memory

Bestuur 

Voorzitter: Heidi Kroeze

Vice-voorzitter: Christine van Heiningen

Secretaris: Hilly Wissink

Penningmeester: Maike Onland

Agora Club Twente 5 jaar

Onderweg naar de charter in Zeeuws Vlaanderen. Gelijk een feestelijk moment onderweg vanwege het 5-jarig bestaan Agora Twente met koffie, taart met vuurwerk – aangestoken

Lees verder »