Be leaf Be leaf
BE LEAF

Agora Club Nederland

Agora Club Nederland is een service club voor vrouwen vanaf 42 jaar, waarbij het accent ligt op het bevorderen van onderling contact en vriendschap tussen vrouwen wereldwijd.

Naast vriendschap en service zetten wij ons graag in voor goede doelen door het inzamelen van geld of door het verrichten van vrijwilligerswerk.

2022/2023

Het motto van het huidig bestuursjaar is: BE KIND

Dit jaar vieren wij het 25-jarig bestaan van Agora Club Nederland. En we gaan in 2022 de volgende clubs verwelkomen:

AC Kennemerland, AC Sud East Fryslân en AC Zeeuws Vlaanderen

Cheers to 25 years, 25 jaar Agora Club Nederland

BE LEAF

  vaantje-agora-nederlan0402 Ons motto is Vriendschap en Tolerantie vaantje-agora-nederlan0402-rechtsom

Doelstelling

Het bevorderen van vriendschap tussen vrouwen nationaal en internationaal en het uitwisselen van ervaring op sociaal en maatschappelijk gebied.

Symbool

Het blad van een Ginkgo Biloba boom (Japanse notenboom} met daaromheen het zonnewiel als teken van creatieve kracht en levensenergie. De Ginkgo Biloba is het symbool voor onveranderlijkheid, hoop, liefde, toverkracht, tijdloosheid en een lang leven.

Historie

In 1986 stonden in Frankrijk een aantal oud-leden van Ladies’ Circle aan de wieg van Agora. In Straatsburg kwam in 1996 Agora Club International tot stand. In Nederland is Agora sinds 1993 actief. Groningen beet de spits af, gevolgd door Eindhoven, Noordwijk e.o.,Venlo ad Mosam, Voorne-Putten e.o.,Twente , De Kempen e.o. , Graafschap Gelre en de Gelderse Vallei.
Agora Club Nederland is in 1997 opgericht.

Momenteel zijn er 3 clubs in oprichting.

NIEUWS:

Menu