Succesvolle chocolade letter actie

Vorig jaar heeft Agora Club De Kempen weer chocoladeletters van Martinez verkocht voor verschillende goede doelen. De actie is gestart in de Week tegen de eenzaamheid omdat de goede doelen, die Agora Club De Kempen met dit keer met deze actie steunt, aandacht hebben voor eenzaamheid. Zij organiseren activiteiten voor ouderen en jongeren waar mensen elkaar kunnen ontmoeten en contacten kunnen leggen.

Er is een recordaantal van meer dan 4.000 letters verkocht, zodat Agora Club De Kempen op 26 januari jl. een cheque van € 2.750,- heeft kunnen uitreiken aan Stichting Met je hart Son en Breugel, Stichting Meedoen Nuenen en Stichting Meedoen Son & Breugel.

Op diezelfde avond hebben deze stichtingen aan de leden van Agora Club De Kempen verteld welke mooie activiteiten zij kunnen organiseren van de opbrengst van de chocoladeletters.

Stichting Met je hart Son en Breugel

Veel kwetsbare ouderen ervaren door bv overlijden van de partner, verlies van mobiliteit of minder financiële middelen gevoelens van eenzaamheid. Dat laten wij toch niet gebeuren!! Deze ouderen wonen zelfstandig, gaan moeilijk de deur uit en ontmoeten weinig andere mensen. Stichting Met je hart maakt hierin echt het verschil, door met heel hun hart waardevolle en terugkerende ontmoetingen te organiseren. Door ze met elkaar te verbinden en hun aandacht te geven ontstaan er nieuwe vriendschappen en voelen ze zich weer onderdeel van een groep. Met je hart laat ouderen weer plezier hebben en genieten van mooie momenten. Met deze donatie kunnen weer momenten vol gezelligheid en verbondenheid georganiseerd worden.

Stichting Meedoen Son en Breugel en Nuenen

Niet voor alle jongeren is het even makkelijk om vrienden te maken met leeftijdsgenootjes of aan te sluiten bij een sportvereniging. Dat kan zijn omdat ze niet zo zelfverzekerd zijn, of omdat ze een beperking/stoornis hebben, of omdat ze op het speciaal onderwijs zitten, of omdat ze niet zo goed zijn in bewegen, of omdat … Stichting Meedoen organiseert leuke vrijetijdsactiviteiten voor deze jongeren, zoals een kook- of muziekworkshop, een filmavond, een knutselmiddag of allerlei sportactiviteiten. Jongeren kunnen zo in hun eigen omgeving en op hun eigen manier hun sociale netwerk vergroten en onderhouden. Met uw donatie kunnen veel leuke activiteiten aan deze jongeren worden aangeboden

Agora Club De Kempen bedankt alle trouwe afnemers en relaties die deze opbrengst van in totaal € 8.250,- mogelijk hebben gemaakt.