Nieuwsbrief december 2022

De laatste Nieuwsbrief van 2022, onvoorstelbaar maar weer een jaar om. Een jaar waarin we eindelijk corona achter ons konden laten en wat de club betreft veel hebben kunnen doen.
Het laatste was een lunch op 9 december met oud HB leden in Blaricum, dit ook weer in het teken van het 25 jarig bestaan van Agoraclub Nederland. Het was een gezellig samen zijn in een heerlijke omgeving.
Graag maken we jullie attent op de Nieuwjaarsbijeenkomst op 29 januari. De uitnodiging is naar jullie secretarissen gestuurd. Vergeet niet om jezelf (en je partner) op te geven voor 11 januari 2023.
En ook zoeken wij diverse belangstellenden voor diverse functies in het hoofdbestuur 2023-2024.


Fijne feestdagen gewenst! Veel geluk en gezondheid voor 2023!