Moeders Agora Club Noordwijk bezoeken dochters Agora club Kennemerland

Op donderdag 10 maart jl. hebben wij, Hilly en Wil van moederclub Agoraclub Noordwijk/
e.o. een bezoek gebracht aan de dochters van Agoraclub Kennemerland i.o.
We hadden afgesproken in Haarlem en om 19.00 uur werden we hartelijk ontvangen door
de voorzitter en de secretaris van de dochterclub bij eetcafé De Zwaan.
Na de gezellige kennismaking met de andere dochters opende voorzitter Tamara de
vergadering d.m.v het belletje dat de club bij een eerder bezoek van de moeders heeft
ontvangen. Het belletje dat inmiddels al gedurende de 7 jaar aanloop naar de Charter in
juli 2022 meegaat, klinkt nog steeds heel helder maar verliest af en toe zijn klepeltje en
dat wordt dan ter plekke vakkundig gerepareerd.
Tijdens het eten werd er vergaderd en het werd duidelijk dat de dochters volop bezig zijn
met de voorbereidingen voor de charter op 2 juli a.s. De taken waren al verdeeld, de
vorderingen en de fi nanciën werden besproken en er wordt enthousiast maar ook met een
gezonde spanning uitgekeken naar de grote dag.
Bij sommige agendapunten konden we aanvullingen geven en konden er over en weer
vragen gesteld en beantwoord worden. Na het sluiten van de vergadering bij een kopje
kof fi e hebben we nog het een en ander verteld over onze jaarplanning, de vergaderingen,
de verschillende commissies binnen de club en het vrijwilligerswerk dat we doen in een
verzorgingshuis. We hebben afgesproken dat we de dochters wat oude jaarplanningen en
notulen zullen mailen en we hebben hen natuurlijk veel succes gewenst met de
voorbereidingen voor de charter.
Wij hebben genoten van de gezellige, maar ook zinvolle avond bij onze gastvrije
dochterclub Kennemerland i.o met 8 enthousiaste dames.
Hilly van der Werff en Wil van de Wetering