Mini vintage markt AC Groningen

Moeite loont!

Onze Mini Vintage markt “Mooi Spul” gehouden op 12 maart in het Dorpshuis in Schipborg heeft een prachtig bedrag opgebracht van € 1371,00. We waren blij verrast en zo hebben we Stichting “De Wensput” € 1000,00 kunnen schenken. Ons ACNL project ontvangt € 100,00 en de rest gaat in de goede doelen pot voor volgend seizoen. Op onze clubbijeenkomst van 21 maart bij Carola thuis hebben we de cheque van € 1000,00 kunnen overhandigen aan ons clublid Truus vd Werf, bestuurslid van Stichting vrienden van Zinn, waar “De Wensput” een onderdeel van is. Veel werk zo’n markt zeker, maar op dit mooie resultaat mogen we best een beetje trots zijn. We hadden het geluk dat Dorpsbelangen Schipborg belangeloos de accommodatie, het Dorpshuis, beschikbaar stelde en de markt meenam in hun agenda en social media.