“Handen uit de mouwen”, Agora Club Venlo ad Mosam

In het kader van onze “handen uit de mouwen”-activiteiten hebben we in december, zoals ieder jaar, weer meegeholpen met het inzamelen van voedingsproducten voor de Voedselbank. Daarnaast hebben we koffie geschonken en hand-en-spandiensten verleend tijdens het kerstconcert van het gemengdkoor Orfeus in Maria Auxiliatrix. Maria Auxiliatrix is een groot verpleeghuis in Venlo. Drie dames van Agora hebben samen met bewoners van een verpleeghuis prachtige kerststukjes gemaakt.