ALV, 3 JUNI 2023

Op 3 juni vond de jaarlijkse ALV plaats in het prachtige Stellendam aan het Haringvliet. Tijdens de ledenvergadering werd de nieuwe voorzitter, Antoinette Sobels-Kwant geinstalleerd en de nieuwe penningmeester Carolien Hogerheide. Samen met Veronique Stern, secretaresse, Christian Labee, vice-voorzitter en Carina de Bruijne, past-voorzitter, zullen zij het hoofdbestuur vormen van Agora Club Nederland 2023-2024. Het motto is dit jaar: open your heart, make a difference.