Agora avontuur in het noorden

Het heeft even geduurd, maar het wordt nu toch een feit dat er een Agora club in oprichting is bij onze buren in het Noorden.
In de nodige grappen en grollen over de verschillen tussen Friezen en Groningers wordt vaak gesuggereerd dat zij echt niet met elkaar overweg zouden kunnen en barsten van de vooroordelen.
Maar als je als gasten binnen komt met Friese Dumpkes, Champagne en glazen, dan heb je de harten van de Groningers al gauw gestolen.
In mei 2019 had Marlies als pastvoorzitter ACN al kennisgemaakt in Drachten met Alien Dijkstra en Renate Joyce de Jager en merkte toen dat de plannen om een Agoraclub op te richten heel serieus genomen moest worden.
Beide dames waren zeer gemotiveerd om hun serviceclub ervaringen bij LC ook vorm te geven bij Agora.
Inmiddels zijn ze met 4 leden en zijn de taken binnen het bestuur verdeeld.
De lijnen zijn gelegd naar belangstellenden en er zal een kennismakingsbijeenkomst worden georganiseerd om leden te werven.
Op De AC Groningen clubavond op 18 februari hebben wij Alien, Renate Joyce , Anky en Anita op de boerderij bij Sieka ontvangen.
Voorzitter Yvonne heette hen welkom, las de doelstellingen van Agora voor en overhandigde de dames een toepasselijk Agora cadeautje.
AC Groningen lid Ina Panman, tevens penningmeester, hield een lezing over haar hobby edelstenen.
Heel interessant en na afloop was er een verkoping van de door haar zelf gemaakte sieraden, waarvan een gedeelte van de opbrengst naar de goede doelen pot gaat.
De champagne werd ontkurkt en er werd geproost op het succes van de nieuwe club in oprichting.
Over de naam waren ze het nog niet helemaal eens maar na een paar dagen waren ze eruit.
Het wordt: AC Sûd East Fryslân i.o
De AC Groningen moeders vinden het een eer om onze dochters in Friesland te mogen begeleiden naar een volwaardig lidmaatschap van ACNL.