Evenals in de twee voorgaande jaren werden afgevaardigden van de Agora clubbesturen ontvangen door het ACN bestuur in B&B Mollenvlied in Vaassen.
Al vroeg kwamen de eerste gasten binnen, de koffie en vlaai stonden klaar en nadat de dames uit Voorne Putten, een beetje verdwaald, ook gearriveerd waren begon het overleg om 10.45.
Voorzitter Marlies heette iedereen welkom en speciaal Club Voorne-Putten en Club Twente die beiden voor de eerste keer aanschoven. Zij maakte van de gelegenheid gebruik om de meegebrachte wijn van Club Groningen met eigen etiket voor het goede doel aan te prijzen.
Omdat dit overleg een informeel karakter heeft deden de bestuursleden hun linten af zodat wij allemaal als gelijken konden praten.
Nadat iedereen zich voorgesteld had kwamen o.a aan de orde: de website en het aanleveren van clubnieuws, de clubs in oprichting, het correct aanleveren van jaarverslagen en de presentatie daarvan, de verschillende rechtsvormen die mogelijk zijn bij het oprichten van nieuwe clubs, de IAGM in Malta, de Agoraleden App, de vacatures binnen het ACN bestuur, de ACI dag (14 nov ) en de Nieuwjaarsbijeenkomst. ( 21 januari in Schoonhoven )
Tussen de bedrijven door werd (beetje profesorisch) een powerpoint presentatie vertoond over de IAGM in Malta.
Het was de bedoeling om ook de inspirerende fotopresentatie te laten zien van de Charter van Twente, maar helaas liet de techniek (?) ons in de steek. Gelukkig had Kalinka deze reportage op haar tablet staan en hebben wij tijdens de lunch daar alsnog van kunnen genieten.
Tot onze grote verrassing boden Carmen Visser en Ingrid Beerling van Voorne-Putten aan zich kandidaat te stellen voor de functie van vice-voorzitter en penningmeester voor 2018-2019, wat uiteraard applaus opleverde.
De normale procedure van het leveren van kandidaten zal nog wel gevolgd worden d.w.z dat er nog tegenkandidaten naar voren kunnen komen.
Als bestuur kijken wij terug op een boeiende, zinvolle vergadering met als toetje : 2 bestuurskandidaten, alle wijn verkocht en een heerlijke lunch verzorgd door gastvrije eigenaar Marijke Tonus en haar medewerksters. ( o.a Christa Labberton, die in 2013 het initiatief nam om het eerste  besturenoverleg te organiseren )
De notulen van het besturenoverleg zijn te vinden achter de inlogcode op de site.

    

 

Menu