Geen life ALV op 3 oktober in Oostvoorne, maar een virtuele ALV via Zoom.
Door de afgegeven maatregelen ivm Covid 19 werd op het laatste moment het roer omgegooid.
Ruim 30 leden zagen via hun scherm hoe voorzitter Carmen rustig en kordaat deze Zoom meeting leidde met digitale hulp van Manita de Kinkelder en met dank aan Inge Bos die de Powerpoint presentatie voor de ALV samenstelde.
Heel fijn om op deze manier toch bij elkaar te zijn in deze rare ”afstandelijke” tijd.
Na de opening en het voorlezen van de doelstellingen stond Carmen stil bij het overlijden van Anneke Vermeer van AC Noordwijk, die medeoprichter was van de club. Zij zal zeer gemist worden.
Vanuit Eindhoven stak Corry Zimmer namens het ACI 2021 Royal Dutch comité het licht van vriendschap aan.
Via een video boodschap wensten de voorzitters van de Round Table NL , 41club NL en Ladies Circle NL, ons veel succes en een goede vergadering..
De later vertoonde presentatie over de side by side contacten van het afgelopen bestuursjaar laten zien dat de contacten over en weer verstevigd zijn.
Hopelijk komen daar in de toekomst mooie gezamenlijke initiatieven uit voort.
Carmen roept de clubbesturen en de leden op om in de toekomst meer en sneller te reageren op mededelingen en uitnodigingen vanuit het bestuur. Betrokkenheid en clubliefde zou het hoofdbestuur meer willen zien.
Niet voor niets is het motto ook voor komend bestuursjaar: Met elkaar!
   

Het ACI AGM 2021 comité blijft in zijn geheel in functie om in oktober 2021 de grote Internationale Meeting te organiseren in Den Haag.
De promotiefilm is aangepast en wordt vertoond met dank aan Veronique en Manita (en Robert) die dat weer prima met elkaar hebben geregeld.

   

Verheugend nieuws! Er blijken 5 clubs in oprichting te zijn, wat een weelde.
Kennemerland, Graafschap Gelre, De Gelderse vallei, Sûd East Fryslàn en Zeeuws Vlaanderen.
Alle clubs vertoonden hun introductie video en stelden hun leden aan ons voor.
Verrassend en leuk om te zien hoe creatief de leden dit hebben gemaakt.

     

Onderstaande besluiten werden genomen.
●Notulen van bestuursjaar 2018/2019 werden goedgekeurd.
●Jaarverslag in de vorm van een video presentatie, die al eerder via de mail werd verstuurd werd eveneens goedgekeurd.
Met dank aan Kalinka Winkelman voor de samenstelling hiervan.
De presentatie is terug te vinden op onze ACNL site bij de ledenpagina.
●Financieel jaarverslag en begroting 2020-2021 werden goedgekeurd, het bestuur werd decharge verleend.
Met dank aan Karin Wollaert en Eby de Beer die de kascommissie vormden.
●Jaarverslagen clubs staan op de website, AC Eindhoven en  AC Noordwijk kregen de kans om dit via zoom te doen.
●Past voorzitter Els Kin is afgetreden, Carina de Bruijne, lid van Voorne Putten, is benoemd tot 5e bestuurslid.
●Tot de volgende ALV is er geen pastvoorzitter, die expansie in haar portefeuille heeft.
Daarom zal het bestuur de begeleiding van de i.o clubs verdelen onder het hele bestuur.
  Carina de Bruijne, 5e bestuurslid

Belangrijke data:
14 nov 2020 Besturenoverleg, live of virtueel.
21 november 2020 Charter AC 11 Graafschap Gelre
31 januari 2021 Nieuwjaarsbijeenkomst
20 maart 2021 Charter AC 12 Gelderse Vallei
29 mei 2021 ALV, organisatie in handen van AC9 Twente
30-09 t/m 03-10 2021 ACI AGM Den Haag

   

Menu