Er waren veel activiteiten in januari en februari waar onze bestuursleden hun gezicht hebben laten zien.
Uiteraard eerst onze Nieuwjaarsbijeenkomst op 27 januari in Baarn (zie een verslag in het vorige bericht) die georganiseerd werd door vicevoorzitter Carmen en penningmeester Ingrid.
Zaterdag 30 januari waren voorzitter Els en secretaris Corry te gast bij een halfjaarlijkse bijeenkomst van de Ladies Circle, de VOL in Lexmond. Ook waren daar bestuursleden van 41 club en Round Table aanwezig.
Een inspirerende vergadering met veel ruimte voor gesprek en discussie, waar tevens contacten werden gelegd met belangstellenden voor Agora.

Op 12 februari reed pastvoorzitter Marlies richting Lochem om Agora voorlichting te geven aan een aantal zeer geïnteresseerde dames.
Kalinka Winkelman van AC Twente vergezelde Marlies om de Lochemse dames informatie te geven en enthousiast te maken voor het avontuur richting nieuwe Agora club. Dat kwam kennelijk zo goed over dat we s’avonds laat nog de melding kregen dat de Lochemse club hun schouders eronder gaan zetten onder de naam : “Graafschap en Gelre “.
Ze zullen de statuten bestuderen en nadat deze in grote lijnen goedgekeurd zijn kunnen zij starten als club in oprichting. Wij volgen dit natuurlijk met grote interesse. Binnenkort volgt meer nieuws hierover.

   

En op diezelfde dag reden Ingrid en Carmen naar Venlo om een clubbijeenkomst mee te maken van AC Venlo ad Mosam.
Dit in het kader van kennismaken met de diverse regioclubs, zoals afgesproken was in de laatste besturenbijeenkomst in Vaassen.
Leuk om te zien hoe AC Venlo de clubavond invult, iets wat alle clubs op een andere manier doen.
Gelukkig is die vrijheid er binnen Agora.

Op 18 februari vond ons jaarlijkse etentje met het bestuur van De Ladies Circle plaats, deze keer bij Restaurant vd Valk In Houten.
Wat mooi om te ervaren hoe goed we het met elkaar kunnen vinden en dat we vele raakvlakken hebben.  

En ondertussen is onze secretaris Corry heel druk bezig, samen met Convenor Véronique en het kern comité, om de organisatie op poten te zetten van de ACI AGM 2020 in Den Haag.
Hoewel er al heel wat gedaan en vastgelegd is zal er in april de eerste grote brainstorm bijeenkomst zijn met alle commissie hoofden erbij.
ook hierover volgt binnenkort meer informatie.
Let’s go Royal Dutch !

 

Menu