Nieuwsbrief nummer 9!
De laatste van dit bestuursjaar! Het is al bijna tijd voor de ALV…nog maar
een paar weekjes…spannend en vooral heel leuk om samen met zoveel
mogelijk leden ons 25 jaar feest te gaan vieren. Het wordt een onvergetelijke
dag! Ben je al aangemeld? Doe het vlug verderop in deze nieuwsbrief
vind je meer informatie. En natuurlijk ook weer een heleboel nieuws vanuit
onze groeiende Agora Club.

Nieuwsbrief april 2022

Menu