Aan het begin van elk nieuw jaar komen wij bij elkaar om gezamenlijk het glas te heffen op ons aller welzijn in het komende jaar.

Met een heerlijk dinertje natuurlijk!

Dit jaar vond dit samenzijn plaats op 8 januari in Eindhoven in restaurant “ Tijm “.

We waren met 17 leden, een geweldige opkomst dus, drie leden verbleven in het buitenland. Ook ons nieuwe lid José Baken was hierbij aanwezig. Zij is in december tijdens de maandelijkse bijeenkomst geïnstalleerd als twintigste lid.

Het was een zeer genoeglijke avond. We prijzen ons gelukkig dat we elkaar het allerbeste  kúnnen wensen. Enkele leden hebben het afgelopen jaar wat met hun gezondheid gesukkeld en dan is iedereen extra blij elkaar te zien.

Onze voorzitter Annette hield een korte toespraak waarin ze refereerde aan het boek van Dirk de Wachter over het ongelukkig mogen zijn in deze tijd waarin iedereen van hoogtepunt naar hoogtepunt leeft. Het kan niet leuk genoeg zijn. Ook verdriet en alledaagse beslommeringen bieden kwaliteit van leven. Een hele mooie gedachte aan het begin van het jaar. Het is niet altijd rozengeur en maneschijn.

Als spreker was uitgenodigd de nieuwe vriend van ons jongste lid Marianne. Een leuke gelegenheid hem te leren kennen.  Hij kwam in het hol van de leeuw, maar heeft dit glansrijk doorstaan. Walter is namelijk een boek aan het schrijven over de “hufterigheid “ van de man. Daar valt natuurlijk veel over te zeggen en de op- en aanmerkingen waren dan ook niet van de lucht. Marianne zegt dat ze nog nooit een man heeft gehad die zo attent is. Dan gunnen we haar dan ook van harte ! Zo’n prille liefde is prachtig om te zien.

Er zijn weer volop plannen voor het komende jaar. We gaan er weer een mooi jaar van maken. In februari gaan we eerst samen naar de schouwburg en in het voorjaar bezoeken we een loge van de Vrijmetselarij. Ook gaan we meedoen aan Nederland doet en zijn we druk bezig  ons serviceproject op de rails te krijgen.

We verheugen ons erg op de charter in mei van onze dochterclub de Gelderse Vallei. Voor kerst bezochten we met zijn drieën de dames in Harskamp. Met een aantal ons nog onbekende nieuwe leden hebben we kennis gemaakt. De dames ,intussen met zijn twaalven, blaken van de energie en hebben grootse plannen. Dat komt helemaal goed daar!!

Namens alle leden van onze club wens ik jullie allemaal een gelukkig 2020 toe!!

Hartelijke groet, Marcelle Kessels

Menu