Welkom bij Agora Club Kennemerland e.o. (i.o.) wij zijn nog maar net begonnen met de oprichting van deze nieuwe club en vinden het erg leuk om onze eigen waarden en tradities te kunnen bepalen en vormgeven. De 4 kernwoorden die we hierbij hebben gevonden zijn:

Betrokkenheid – Verbinding – Authenticiteit – Ontmoeten

Iedere 2e donderdag van de maand komen we bijeen in de horeca. We eten samen, vergaderen samen en borrelen samen. Kun je niet bij al die 3 onderdelen aanwezig zijn, dan is alleen de vergadering ook goed, uiteraard.

Wanneer onze Charter (de officiële start en lidmaatschap van Agora NL) zal zijn, weten we nog niet. Eigenlijk hebben we hier ook geen haast mee. Eerst willen we meer gevoel krijgen bij wat Agora Club precies is, nationaal en internationaal. En hoe wij dat zelf willen integreren in onze eigen regionale club. Daarnaast vinden we het erg belangrijk om zorgvuldig te groeien, uiteindelijk blijven we hopelijk allemaal nog heel lang lid.

Tot de Charter is ons goede doel de stichting “Vrienden van de Grote Kerk”. Het gaat hier om de kerk op de Grote Markt in Haarlem. De stichting heeft aangegeven vooral blij te zijn met nieuwe leden, die door middel van lidmaatschap bijdragen aan het behoud en de renovatie van de Grote Kerk. Zie ook https://bavovrienden.nl/wie-zijn-wij/de-vereniging/vriend.

Wij zijn op zoek naar nieuwe leden, die onze kernwoorden ondersteunen en maatschappelijk betrokken willen zijn. Wij ervaren bij het polsen van nieuwe leden, dat veel vrouwen, ook in deze leeftijd, de besteding van hun vrije tijd zorgvuldig afwegen.

Wij geloven in een toekomst voor onze club en hebben tot doel het komende jaar te groeien en te ervaren…

…. Ervaren wat we zoeken en wat wij verder belangrijk vinden. Groeien naar een Charter met een mooie club van betrokken dames in verschillende leeftijdsgroepen.

Menu