De besturen van alle clubs en de clubs i.o. ontvingen, met het verzoek dit door te sturen naar de leden, per email onderstaande kerstwens  van Els Kin, voorzitter.

Lieve leden van de AGORA clubs 1 – 10 en de Agora Clubs in oprichting,

Het einde van het jaar is een tijd van bezinning.
Iedereen doet het op zijn of haar eigen manier.
Wij kijken terug op een bijzonder Agora jaar, waarin we ons kandidaat hebben gesteld voor het organiseren
van de Internationale Conferentie in Nederland in 2020.
Na alle euforie tijdens de presentatie in Gent en het enthousiasme daarover bij alle aanwezigen, is het nu tijd
dit enthousiasme om te zetten in daden.
Het kernteam is al druk bezig geweest en het programma is in grote lijnen gereed, maar bij de
invulling hebben we hulp nodig van mensen die hun steentje willen bijdragen aan het welslagen van
deze opdracht.
Deze bijdrage past prima in het motto van dit jaar ‘verbinding’, want juist door met
elkaar iets te doen en elkaar te helpen, creëer je verbinding.
Carmen, onze vicevoorzitter, wil tijdens de Nieuwjaarsbijeenkomst een loterij organiseren en ook
hiervoor vragen we jullie bijdrage.
Als voorzitter van deze geweldige club “Agora Nederland” wens ik iedereen een mooi kerstfeest toe
samen met familie en vrienden en een inspirerend nieuw AGORA jaar 2019 toe !

Namens het voltallige bestuur, Els Kin

Menu