Burns Turiani.

Voor de clubavond van februari was Ina Boerema uit Zeegse uitgenodigd.
Zij was in haar werkzame leven Hoofd van het Brandwonden Centrum van het Martiniziekenhuis in Groningen en is door haar werk betrokken geraakt bij de Stichting ‘Burns Turiani’.
Deze stichting is sinds 1999 actief betrokken bij het Turiana Hospital, een plattelands ziekenhuis in Tanzania. Twee maal per jaar bezoeken verpleegkundige specialisten uit Groningen dit ziekenhuis om onder meer bijscholing te geven over hygiëne, infectiepreventie en de specifieke brandwondenzorg.
Ina is ambassadeur van Turiani, gaat regelmatig naar Tanzania en neemt dan ook de nodige                                           materialen mee die hier niet meer gebruikt worden, maar daar meer dan welkom zijn.                                                     (www.turiani.nl)
Dit geweldige project hebben wij met een donatie ondersteund.

 

Menu