De Groningers hadden kosten nog moeite gespaard om onze ALV succesvol te laten verlopen.
Dat de toegang tot de nabij gelegen parkeergarage gestremd was mocht de pret niet drukken.
De prachtige vazen met fluitekruid bij de ingang van de kapel zorgden voor een warm welkom.
De kapel van de Martini kerk was er klaar voor om 44 gasten te ontvangen met koffie of thee en
home-made koek en cake. Met een klein beetje vertraging kon de vergadering beginnen.
Groningen voorzitter Sieka Oldenziel heette de aanwezige clubleden, leden van
de clubs i.o en voorzitter en secretaris van LC van harte welkom. ACN voorzitter Els Clevis
bedankte Club Groningen voor de organisatie en zij vertelde met veel plezier terug te kijken
op het afgelopen Agora jaar, waarbij expansie het uitgangspunt was.
Inmiddels heeft Agora Club Voorne-Putten zich officieel aangesloten en de Charter van Twente
op 4 november a.s. en de Charter van De Kempen op 7 april 2018 liggen in het verschiet.
Er moest gestemd worden over 2 agenda punten: het individuele lidmaatschap (is aangenomen)
en het voorstel van Agora Int over de Agora leden app. Dit laatste punt bleek niet bij alle clubs
besproken te zijn, dat resulteerde in 8 blanco stemmen en 2 voor.
De financiën werden goedgekeurd door de kascie Tina Stol en Janneke Tanke, die
wegens vakantie niet aanwezig waren, maar via de moderne communicatiemiddelen hun
controle hebben kunnen uitvoeren.
Penningmeester Sieka gaf nog een kleine uitleg over de uitgaven, die wat hoger waren uitgevallen
door het introduceren van onze website.
Er werd decharge verleend, met dank aan de penningmeester.
Alle clubs vertelden wat over hun afgelopen clubjaar, de gasten kwamen aan het woord,
waaronder Marieke van Gent, voorzitter LC en een afvaardiging van de clubs i.o van Twente,
De Kempen, Kennemerland en Hoogeveen.
Daarna de bestuurswissel, altijd ingewikkeld, wanneer en wie doet zijn lint af, wie installeert wie,
maar uiteindelijk wordt het wel duidelijk.
Na over en weer de nodige complimenten, bedankjes en attenties uitgedeeld te hebben
wordt het bestuur van 2017/2018 gevormd door: Marlies Withagen (voorzitter),
Els Kin (vice voorzitter), Corry Zimmer (secretaris)Sieka Oldenziel (penningmeester) en
Els Clevis (pastvoorzitter).
Ladyspeaker Greetje vd Kamp vraagt ons naar de overkant van de straat te lopen om te
lunchen bij Stadscafe Restaurant het Feithuis. Er werd getoast op het nieuwe Agora jaar
en tot ongeveer 15.00 uur werd er gezellig gegeten en bijgepraat.
De gasten ontvingen bij vertrek een heerlijke Groninger koek, waarna voor de liefhebbers
nog een stadswandeling volgde met een zeer boeiend vertellende gids.
Maar helaas gooide de stromende regen roet in het eten en meldde de groep zich koud
en nat bij de nazit in de Prinsentuin, waar inmiddels een aantal Eindhovenaren, Noordwijkers
en Groningers met elkaar de dag doornamen.
Een heel gezellig besluit van deze goed georganiseerde Agora dag, met dank aan Club Groningen.

      

Menu