Jammer, jammer jammer.
Voor de 2e keer worden de Charter plannen van AC Graafschap Gelre danig in de war gegooid door het Covid–19 virus.
Van Geke Mulder ontvingen wij hierover onderstaande mail.

Warnsveld, 4 november 2020,

Lieve Agoravriendinnen,

In deze onzekere tijd blijkt het lastig een moment te vinden om te charteren. Ondanks een aangepast programma en een zeer beperkt aantal gasten, is het nu voor de tweede keer niet mogelijk om op 21 november ons feestje rond de charter te vieren.
Hoewel het bestuur ons met een aangepaste vorm tegemoet is gekomen, hebben we als club Graafschap Gelre i/o, toch besloten om onze charter opnieuw uit te stellen. We zijn het bestuur enorm erkentelijk voor hun bereidheid, maar vinden dat we het als club moeten vieren en zonder al te veel restricties. Dus volop feest!
Omdat we nu nog geen zicht hebben op het verloop van Covid-19, hebben we geen nieuwe datum vastgesteld, maar wachten nu eerst af hoe de situatie zich verder ontwikkelt.
We hopen van harte jullie te zijner tijd uit te nodigen en te ontmoeten om samen een mooi feest te kunnen vieren.

Tot die tijd, blijf gezond en een warme groet vanuit “Graafschap Gelre”.

 

Menu