Op onze maandelijkse huisbijeenkomst bij een van onze leden was Connie Snoep onze spreker.
Zij vertelde over haar ervaringen met sponsoring van een kindertehuis in Zambia.
Tijdens een rondreis door het zuiden van Afrika maakte zij kennis met een kindertehuis vlakbij de hoofdstad Lusaka dat gerund werd door Poolse zusters. Zij riep een stichting in het leven die dit tehuis financieel te hulp schoot. Bij toeval hoorde zij daar van een Misses Makombe die 1000 km verderop naar het noorden ook een klein weeshuisje runde maar het heel moeilijk had : een paar hutten en geen inkomsten om de kinderen te voeden. Ondanks de afstand is Connie toch naar deze mevrouw gereisd en was verbaasd te zien wat deze vrouw zonder middelen toch probeerde te betekenen voor haar 15 kinderen. Connie heeft haar schouders er onder gezet en heeft wat onmogelijk leek toch uiteindelijk voor elkaar gekregen. Een nieuw huis voor de kinderen van Misses Makombe. Opnieuw werd een stichting in het leven geroepen.
Ze laat ons een film zien hoe het nieuwe tehuis eruit ziet, wie er zoal wonen en hoe de dagelijkse gang van zaken is. In twee jaar tijd is een geheel nieuw huis gebouwd in een u-vorm: het New Kacema Musuma Childrens Home. Dit tehuis wordt gerund door twee zusters die de taken van de oude Misses Makombe hebben overgenomen. De kinderen gaan naar school en krijgen drie maaltijden per dag. Er is medische zorg. Wat een verschil met de oude situatie!!! Chapeau voor Connie!!
Zij meldt nog dat er nog een nieuw bestuurslid gezocht wordt voor de stichting.
We waren allen onder de indruk van haar passie en llefde voor dit projekt, met als doel weeskinderen een liefdevol huis te geven, dat we spontaan een donatie hebben aangeboden, namens AC Eindhoven.

Voor meer informatie over Kacema Musuma : www.kacema.nl

Menu