Op de Internationale Algemene vergadering van ACI in Den Haag op 2 oktober 2021 werden o.a.  onderstaande besluiten genomen.
De vergadering was ook via Zoom te volgen.

♦ Jaarverslagen van president, secretaris, past president werden goedgekeurd.
♦ Financieel verslag en begroting akkoord.
♦ Voorstel van ACT Duitsland om bijdrage voor deelname aan Agoraclub.world uit de surplus van de kas 2020/2021 te bekostigen wordt  aangenomen.
♦ Voorstel van AC Engeland om in de toekomst de kosten van de AGM op conto te zetten van ACI en de lunchkosten los te koppelen is aangenomen.
Het bijwonen van de AGM wordt zo goedkoper voor de leden.
♦ Service project Keep a girlchild at school is verlengd.
♦ Platvorm Agoraclub.world wordt verder uitgerold.

Motto van nieuwe president : One light, Keep shining

Nieuw bestuur ACI 2021-2022
President : Chilufa Mwanakatwe  van AC Zambia
Secretary : Sumaya Khan van AC Botswana
Treasurer : Yvonne Houben van AC België
Vice President : Mihaela Cracana van AC Roemenië
Past president : Chris Helsen van AC België
Weblady : Linda Rodriquez van ACT Duitsland
 

Menu