Door de Corona pandemie kan de ACI International Conference Meeting 2020, die in oktober in Den Haag zou plaats vinden niet doorgaan.
Onderstaand mailbericht werd door Corry Zimmer, secretaris/convenor van het comité, verstuurd naar onze leden.

Lieve Agora vriendinnen,
Hierbij willen wij jullie in kennis stellen van ons besluit om de ACI Conference van 1 – 4 oktober 2020 te verplaatsen naar 2021.

Deze vindt nu plaats van donderdag 30 september – zondag 3 oktober 2021.

Wij hebben dit besluit genomen na uitvoerig overleg met Chris Helsen, de presidente van ACI,  en met ons organisatie team.
Unaniem was onze mening dat het onmogelijk is om een goede conferentie te organiseren in oktober dit jaar, aangezien alle evenementen dit jaar tot september verboden zijn. Alle opties hebben we besproken maar de eensluidende conclusie was dat een jaar opschuiven de beste oplossing is.
Gelukkig heeft Frankrijk, waar de conferentie in 2021 zou plaatsvinden, toegestemd om het ook een jaar door te schuiven.
Ook hebben we van alle locaties die we al geboekt en aanbetaald hadden, groen licht gekregen om het tegen dezelfde voorwaarden door te schuiven naar oktober 2021.
Jullie zullen begrijpen dat het voor ons een ingrijpende beslissing is geweest.  Na maanden van voorbereiding met een inspirerende promotiefilm in Den Haag en Scheveningen en het optuigen van een prachtige website en vele uren vergaderingen toch moeten besluiten om het te verplaatsen.

Wij gaan als organisatie comité nu aan de slag om alles goed af te handelen. Met name de registratie commissie zal alle mensen die gereserveerd en betaald hebben, persoonlijk benaderen met de vraag of men de reservering laat staan of geld terug gestort wil hebben. Indien je de reservering laat staan, blijft de all-in  prijs gehandhaafd. Ook met betrekking tot de hotels zijn er goede afspraken gemaakt.  Indien je al een kamer hebt gereserveerd in een van de hotels, kan dit gratis geannuleerd worden tot 3 maanden voor de aankomst datum.  Je moet dit zelf doen via de site van het betreffende hotel.
Het excursie programma zal waarschijnlijk ook gelijk blijven, misschien met een kleine prijsaanpassing.
De website met informatie over de ACI Conferentie 2020 zal aangepast worden naar 2021 en blijft gehandhaafd als informatiebron.

We zullen jullie ook weer te zijner tijd gaan benaderen voor sponsoring en hopen dat we op ieders medewerking kunnen rekenen om alles wat we in gang gezet hebben ook in 2021 tot een groot succes te maken.  Laten we ons motto “vriendschap en tolerantie” blijven uitdragen ook in Corona tijd en omzien naar elkaar en je omgeving.
Wij als organisatie comité zijn bereid om ons weer in te zetten op dezelfde manier als we tot nu toe gedaan hebben voor de ACI Conferentie The Hague 2021 en ons motto blijft “Let’s go royal Dutch” .
Met een hartelijke Agora groet,
Namens alle leden van het conferentieteam ACI The Hague 2021
Corry Zimmer,
convenor/secretaris

DEN HAAG   2021   

 

Menu