Chris Helsen, Internationaal voorzitter van Agora International 2019-2020 heeft als motto: Dare to grow, met als ondertitel:
Add spice to life!

Dat komt meer dan goed in Nederland!
Met 2 charters en de organisatie van de ACI AGM in Den Haag voldoen wij ruimschoots aan de wens van Chris.
Op 20 juni, de datum van onze ALV , zullen wij met het aantal clubs in 5 jaar tijd verdubbeld zijn.
Een prachtige prestatie, waar zeker de samenwerking met LCNL debet aan is.
Mooie bijkomstigheid is dat onze gemiddelde leeftijd daardoor behoorlijk gezakt is en naar verwachting de energie en enthousiasme daarbij dubbel toegenomen.
Zaterdag 4 april zal AC 11 Graafschap Gelre ( ACGG ) geïnstalleerd worden door Past voorzitter Els Kin en een maand later
op 16 mei wordt AC 12 Gelderse Vallei officieel lid van ACNL.
Wat een prachtig vooruitzicht.
De logo’s zijn klaar en de programma’s en de uitnodiging voor de charters zullen binnen afzienbare tijd bij onze leden in de mailbox verschijnen.

     

De ACI AGM 2020 commissie is al behoorlijk ver met alle voorbereidingen, de website is bijna klaar en vanaf 1 febr zal de registratie mogelijk zijn.
Al met al beleven we met elkaar in 2020 veel Agora avonturen wat onze onderlinge band zeer ten goede zal komen, laat je gezicht zien, meld je aan, doe mee en geniet! Add spice to life!!

 

 

Menu